2 maneres de fer créixer un negoci de forma sana

Des de fa molt estic molt compromès amb la sostenibilitat en els negocis i en el màrqueting. Les moltes empreses que he vist per “dins” han ajudat a formar el meu punt de vista que l’única manera d’escalar un negoci i tenir èxit a llarg termini és a través de la sostenibilitat en tots els sentits.

Recordem: sostenibilitat significa en realitat que alguna cosa funciona de forma molt eficaç durant molt de temps, és a dir, el que fem té un efecte durador. Ho podríem considerar un procés sa. Avui dia, en màrqueting això ja no pot aconseguir-se mitjançant una publicitat amb un “simple” eslògan. Posar un adhesiu damunt d’un objecte, tampoc és sostenible i mai ha estat màrqueting realment! El “storytelling”, el màrqueting de continguts centrat en el client, les estratègies de customer experience i les campanyes de marca a llarg termini estan a l’ordre del dia.

És clau entendre que el màrqueting o un negoci només poden tenir èxit si es té una visió i es pensa a llarg termini. Per a moltes empreses crear valor a llarg termini amb recursos limitats és un gran desafiament i és un dels reptes al qual molts líders empresarials s’enfronten. Per a crear un negoci sostenible i escalable és crucial generar valor de marca. La construcció d’una marca tracta de desenvolupar i mantenir relacions al llarg del temps. Per a aconseguir l’èxit sostenible, les companyies han de qüestionar el seu sentit de propòsit i assegurar-se que tota l’organització ho rebi bé. Cap pla de màrqueting pot rescatar una identitat de marca que no estigui completament formada des de dins.

De totes maneres, si es crea un pla de màrqueting, el client és l’eix de tota l’estratègia i per tant ha d’estar al principi del tot de qualsevol pla, abans de formular cap altre element.

Però la sostenibilitat a l’entorn del màrqueting també té un altre significat:

Coneixem el terme “sostenibilitat” principalment per l’ús de recursos ambientals. Són importants els avantatges a llarg termini per a les persones i la societat, així com l’ús acurat dels recursos naturals i dels animals. Les demos de “friday for future” per sort ens ho recorden de forma constant.

Per tant, el màrqueting sostenible no només podria significar un màrqueting eficaç a llarg termini, sinó també l’aplicació d’estratègies de màrqueting que no malgastin recursos ni contaminin el medi ambient. Tirar fullets publicitaris de paper brillant des d’un helicòpter sobre la zona per als vianants no és sostenible i tampoc ho és enganxar adhesius amb logos o eslògans. Fer un treball de qualitat, ben fet i durador, i satisfer les necessitats de les persones fomenta el “boca boca” de forma natural, això si és sostenible. Crear un contingut de qualitat que ajudi moltes persones si és sostenible.

Ara sorgeix la pregunta: És el màrqueting sostenible i la sostenibilitat en el màrqueting el mateix? No exactament.

Mentres que el màrqueting sostenible té a veure amb el maneig dels recursos en el màrqueting, la sostenibilitat en el màrqueting significa que la sostenibilitat és part de la filosofia i cultura corporativa i aquesta s’utilitza eficaçment. Això si, les empreses han d’estar preparades de tal manera que els seus empleats i clients no només els percebin, sinó que els entenguin i li ho creen de debò. La sostenibilitat viscuda per les persones ofereix a una empresa l’oportunitat de comunicar un tema actual i important que ha d’importar a tota societat.

També és important recalcar que la sostenibilitat pot ser una qüestió de màrqueting, però no ha de ser responsabilitat del departament de màrqueting. Més aviat, un departament amb autoritat i impacte transversal hauria d’ocupar-se de la sostenibilitat de l’empresa, des de compres i recursos humans, fins a les estratègies publicitàries. Això requereix una estructura en l’empresa, però també empleats adequadament formats.

Author leogf99

More posts by leogf99

Leave a Reply

Leonard Glab Frontera
Assessor de Màrqueting
Professor de Màrqueting en EADA
Tel. +34 697549121
Email. Leonard@leogf.net

© 2020 Leonard Glab Frontera